120 let Škoda Vagonka

Vagonku ve Studénce založil Adolf Schustala v roce 1900 pod názvem „Staudinger Waggonfabrik A.G.“. Výroba prvních železničních vagonů byla zahájena v roce 1901. Pro osobní dopravu byl jako první vyroben 19. června 1902 dvounápravový osobní vůz řady Ce, s výrobou čtyřnápravových osobních vozů se začalo v roce 1907. V letech 1916 až 1932 se ve Vagonce vyráběly i lokomotivy.

V roce 1935 bylo ve společnosti zřízeno letecké oddělení. Poválečná rekonstrukce závodu, poškozeného při osvobozovacích bojích, umožnila ve Vagonce znovu naplno obnovit výrobu kotlových a nákladních vozů a vytvořit podmínky pro celkový rozvoj závodu. Od roku 1948 doplnily výrobní program továrny i vozy pro osobní přepravu a stavba tramvají, první tramvajové vozy byly ve Vagonce vyrobeny v roce 1904. Rokem 1952 se do Vagonky vrátila i válkou přerušená výroba motorových vozů. Vagonka se postupně zapojila do vývoje a výroby elektrických jednotek. V letech 1959–1960 byly postaveny dvě prototypové čtyřvozové jednotky EM 475.0 Na přelomu let 1995 a 1996 byl zahájen vývoj zcela nové koncepce jednotek řady 471 CityElefant. Významným mezníkem v životě společnosti byl přelom let 2000 a 2001, kdy došlo k přemístění výroby ze Studénky do nových prostorů v Ostravě. Ostravská Vagonka navázala na stoletou tradici výroby kolejových vozidel ve Studénce a stala se přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel. Nosným produktem společnosti, která je od roku 2005 součástí skupiny Škoda Transportation, jsou v současnosti elektrické jedno a dvoupodlažní jednotky.

Od února 2020 společnost realizuje v rámci projektu „Nová Vagonka“ masivní výstavbu výrobních a montážních prostorů za cca jednu miliardu korun, v nových provozech najde uplatnění více než 400 nových pracovníků.

Pro zajímavost: do současnosti bylo v Ostravě vyrobeno bezmála 200 železničních souprav a samostatných vozů. Délka všech těchto souprav, spřažených do jednoho vlaku, by přesáhla 14 kilometrů a v tomto vlaku by se najednou svezlo 50 tisíc sedících pasažérů.

Pro představu: porovnání přepravní kapacity moderní šestivozové soupravy NIM Express pro DB s přepravou osobního vozu Škoda Octavia. Délka jedné soupravy NIM, včetně lokomotivy je přibližně stejná, jako 39 automobilů, do nichž se vejde maximálně 195 osob. V jedné soupravě NIM se přepraví až 1.386 cestujících, z toho 674 sedících.