2012

2012

Dodány první moderní nízkopodlažní jednoteky RegioPanter, jejichž název byl vybrán z 10 518 návrhů.

2012

Pro Ukrajinu vyrobeny dvě šestivozové jednotky řady 675, které mají široký rozchod a jsou dvousystémové.