2014

2014

Výroba 2. série elektrických dvoupodlažních jednotky řady 671 pro Slovensko (série 9 ks vyrobena v letech 2014 až 2015).

2014

Vozy pro dvoupodlažní push-pull soupravy NIM Express pro Deutsche Bahn Regio, finální dodávky zajišťovala Škoda Transportation.

2014

Zahájení dodávek jednopodlažních elektrických jednotek InterPanter pro dálkovou přepravu.